Reklama
 
Blog | František Nejedlý

Praha 13 potřebuje přísnější výškové limity pro výstavbu

Čeho jsme dnes svědky na Praze 13 na Lukách, Lužinách nebo na Velké Ohradě překračuje veškeré meze. Zahušťování novou zástavbou hnanou do výšky hrozí nejenom likvidaci zeleně a nárůst dopravy, ale především zhoršení kvality života a životního prostředí v uvedených lokalitách.

Praha 13

Na tomto Prahy 13 území stále hrozí výstavba pěti vysokých věžáků.

Pojďme si to vypočíst. Na Velké Ohradě se začíná stavět další věžák. Na stanici Luka toho času vyrůstá stavba Luka II, která několik pater převyšuje místní běžnou dvanácti patrovou zástavbu. Jen několik desítek metrů vedle probíhá územní řízení na deseti patrový Bytový dům ALFA. Kromě domu ALFA by se však mohl také brzy rozjet bytový dům BETA, GAMMA, DELTA a EPSILON, pokud se půjde směrem původního plánu. Díky pozitivní analýze dopadů na životní prostředí se stejně tak posunuly blíže k realizaci tzv. Polyfunkční domy Centrum Lužiny se dvěma šestnácti patrovými věžemi.

Na trase, které procházkovou chůzí projdete za deset minut, může v příštích několik letech vyrůst osm vysokých a objemných staveb. Přes 2000 nových obyvatel a pár stovek aut navíc je myslím v takovém případě realistický, možná umírněný odhad. Pro kapacity metra, autobusů, škol a školek vytváří významné otazníky.

Nenávratně mizí charakter místa, o kterém blahé paměti mluvil bývalý oblíbený starosta Petr Bratský jako o nezaměnitelném plenéru, vytvářející autentičnost lokality.  Dřív bylo možné jít z Centrálního parku přes Lužiny k Lukám a celou cestu se dojímat pohledem na krásný stodůlecký kostel v dálce. Dnes se zahledíme maximálně do betonu.

kostel praha 13

Krásný kostel sv. Jakuba ve Stodůlkách je jednou z dominant Prahy 13. Dříve na něj bylo vidět ze všech směrů, dnes pohledu k němu často brání nové domy.

Není divu, že proti tomuto vývoji místní obyvatele bouří – jednotlivci, občanská sdružení, členové místních politických stran i opoziční zastupitelé. Tlak veřejnosti již teď má své výsledky (Lužiny byly sníženy na šestnáct pater z původních navrhovaných dvaceti šesti,  byť jak moc vážně myšlených ať každý posoudí sám), ale potřebujeme i koncepční řešení.

Pokud se má na Praze 13 stavět a dovářet město, tak se to musí dělat také s občany. Je evidentní, že je zde poptávka i potřeba přísnějších výškových limitů pro výstavbu. Z poslední doby jsou i dobré zkušenosti v blízkosti Nových Butovic, kde vznikly i stavby nižší výškou, za to však zřejmě s vyšší ambicí dotvářet místo inteligentněji.

Třináctá městská část už léta potřebuje výbor zastupitelstva pro místní rozvoj, jehož vznik jsme opakovaně na zastupitelstvu Městské části navrhovali. S přípravou nového Metropolitního plánu tím spíš; veřejné jednání takového výboru by umožnila i lepší zapojení místních občanů.

Konečně, větší zájem Hlavního města o okrajové městské části by, věřím, nebyl na škodu. I zde jsou lidé, kteří chtějí dobře žít a které je třeba vyslechnout. Říká se, že z Texasu je daleko do Washingtonu nebo z Česka daleko do Bruselu. Aby nebylo také z Prahy 13 daleko na Prahu 1.

Reklama